Webová stránka Water2me
27. 11. 2020

Každý hlas a každý názor se počítá

Zájmový spolek SOVAK ČR pečlivě sleduje aktuální dění v OSN a směřování k cílům trvale udržitelného rozvoje. Zde mimo jiné patří cíle (tzv. SDG) pro zajištění přístupu k vodě i odkanalizování a čištění vod odpadních. Nyní je čas, aby se i odborná veřejnost zapojila do procesu konzultace tak, aby OSN i vlády v jednotlivých zemích pochopily priority, které jsou v oblasti vodního hospodářství pro nás důležité.

Minulý týden totiž začala komunikační kampaň OSN ke Světovému dni vody (dostupná zde), který nás čeká 22. 3. 2021. Letošní kampaň je ale jiná. OSN si totiž tentokrát klade za cíl shromáždit co nejvíce hlasů lidí z celého světa o tom, co pro nás vlastně voda a přístup k ní znamená.

Jednotlivé názory jsou sbírány online pomocí jednoduchého hashtagu: #Water2me. Každý může tweetovat, vytvářet videa, obrázky či používat blog na www stránkách. Možné je i vložit jakýkoliv další materiál, o kterém si myslíme, že odpovídá na klíčovou otázku, co vše pro nás voda vlastně znamená. Souhrn získaných názorů bude prezentován ve zprávě, která bude zveřejněna společně s tradiční výroční zprávou o vývoji vody ve světě, která je zveřejněna ke Světovému dni vody.

Budeme velmi rádi, pokud i Váš hlas zazní mezi ostatními.

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.

člen představenstva SOVAK ČR