11. 9. 2023

Klíčová opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti

SOVAK ČR pořádá dne 5. 10. 2023 seminář Klíčová opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti. Na tomto semináři v návaznosti na předchozí seminář s názvem „Kybernetická bezpečnost ve vodárenství v kontextu směrnice NIS2“, který se konal 23. 2. 2023, a probíhající implementaci směrnice NIS2 do naší zákonné úpravy kybernetické bezpečnosti, bude pozornost zaměřena na diskusi doporučených klíčových opatření kybernetické bezpečnosti, na které by se měla každá větší i menší vodárna zaměřit nebo by se alespoň měla s těmito klíčovými opatřeními seznámit a zahájit úvodní kroky. Budou také představeny vhodné postupy a nástroje při realizaci těchto opatření. Účastníci, kteří diskutovaná témata již řeší, budou mít možnost náhledu na řešení z dalšího pohledu a prostor pro diskusi jejich otázek.

Mimo jiné jeden z předních etických hackerů v naší republice a přímo v přednáškové síti na živo demonstruje kybernetický útok na vodárenský systém v připraveném laboratorním prostředí, tedy ukáže, jak může být vodárenská infrastruktura zranitelná, pokud nejsou svědomitě aplikována řádná bezpečnostní opatření. Připravené laboratorní prostředí pak využije ve druhé části své přednášky pro osvětlení, jak lze bezpečnostní technologie soutěžit na kvalitu, a nikoli jen na cenu.

Na semináři vystoupí zástupci NÚKIB, kteří řeší aktuální stav implementace NIS2 v České republice: Daniel Hejda, Cyber Rangers s.r.o.; Jindřich Kalíšek, advokát; Michal Beneš, system boost a.s.; Robin Bay, FORTINET

Přihlášku naleznete zde a lze ji zaslat nejpozději do 27. 9. 2023 na e-mail doudova@sovak.cz.