23. 1. 2023

Kybernetická bezpečnost ve vodárenství v kontextu směrnice NIS2

SOVAK ČR připravil seminář na téma kybernetické bezpečnosti ve vodárenství v kontextu směrnice NIS2, který proběhne 23. 2. v Praze.

Na semináři v návaznosti na probíhající implementaci směrnice NIS2 do naší zákonné úpravy kybernetické bezpečnosti bude představen aktuální stav procesu novelizace zákona o kybernetické bezpečnosti, harmonogram zavádění novely do praxe, rozsah změn a jejich dopad na společnosti v České republice. Přednášet budou Martin Švéda, NÚKIB; Daniel Hejda, Cyber Rangers s.r.o.; Jindřich Kalíšek, advokát; Michal Beneš, system boost a.s. Zhodnotí aktuální situaci v oblasti kybernetické bezpečnosti v odvětví vodárenství a ukáží praktické dopady nové legislativy na tento segment. V dalších přednáškách se zaměří na praktická doporučení v klíčových oblastech kybernetické bezpečnosti, na které nová legislativa klade důraz, a to kybernetické bezpečnosti v rámci dodavatelského řetězce, systému osvěty a vzdělávání napříč organizací a zabezpečení kontinuity činnosti organizace po haváriích a útocích.

Duchem semináře je představení nových povinností a doporučení pro jejich adopci v rámci vodárenských společností praktickou formou, nikoli strašení o formálních dopadech nové směrnice NIS2 a doporučení formalizovaných opatření.

Přihlášku naleznete zde a lze ji zaslat nejpozději do 17. 2. 2023 na e-mail doudova@sovak.cz.