Ilustrační foto: Odlehčovací komora
13. 6. 2022

Metodika SFŽP ČR agendy poplatků v oblasti voda

SOVAK ČR na středu 29. 6. 2022 připravuje další ze série odborných seminářů. Tentokrát bude seminář určen pro všechny pracovníky vodárenských společností zabývajících se poplatkovou agendou. Na semináři budou mít příležitost seznámit se s metodikou SFŽP (na jejíž přípravě se měl SOVAK ČR také možnost podílet) ke zpoplatnění odlehčovacích zařízení. Seminář bude zaměřený čistě na praktické aspekty daného metodického pokynu nikoliv na právní aspekty problematiky odlehčovacích komor vyplývající z příslušných ustanovení zákona o vodách.

Přednášet budou: Ing. Josef Máca, Ph.D., VODÁRNA PLZEŇ a.s., Ing. Filip Wanner, Ph.D., Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Ing. Karla Ferinová, Ing. Jana Pastorková, SFŽP ČR, Ing. Jindřich Bernard, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ing. Mikoláš Kesely, Ph.D., Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Přihlášku naleznete zde a lze ji zaslat nejpozději do 23. 6. 2022 na e-mail doudova@sovak.cz.