12. 4. 2021

Mgr. Jiří Hruška

Mgr. Jiří Hruška

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v sobotu dne 10. 4. 2021 zemřel ve věku nedožitých 64 let dlouholetý šéfredaktor časopisu Sovak pan Mgr. Jiří Hruška.

Do redakce časopisu nastoupil na začátku roku 2002. Ještě téhož roku se stal jeho šéfredaktorem. Pod jeho vedením časopis Sovak dosáhnul úrovně odborně respektovaného a vyhledávaného periodika.

Představenstvo SOVAK ČR tímto vyjadřuje hlubokou a upřímnou soustrast rodině a blízkým Jiřího Hrušky.

Čest jeho památce.

Prostřednictvím kondolenční knihy můžete vyjádřit vaši soustrast s pozůstalými zde.