Návštěva ministra zemědělství ve Středočeských vodárnách a.s.
18. 8. 2020

Ministr Toman u vodohospodářů na Kladně

Pracovní cestu s tématy vody a vodního hospodářství ve Středočeském a Plzeňském kraji absolvoval ministr zemědělství Miroslav Toman. Návštěvu zahájil v pátek 7. srpna 2020 ve Středočeských vodárnách a.s. Prohlédl si Future Tower Kladno – rekonstruovaný věžový vodojem s moderním dispečinkem využívajícím smart technologie, unikátní Povodňový informační systém a na závěr zhlédl film o přestavbě věžového vodojemu.

Návštěva ministra zemědělství ve Středočeských vodárnách a.s.

V diskuzi, která následovala po oficiální části návštěvy, mimo jiné poděkoval vedení společnosti Středočeské vodárny a.s. za tuto výjimečnou stavbu a ocenil zkušenosti a pracovní nasazení zaměstnanců ve zvládání úkolů v této složité době. Závěrem vyzdvihl spolupráci s vlastnickou společností Vodárny Kladno – Mělník a.s., která je na profesionální úrovni a ve vzájemném respektu.

Ing. Lenka Kozlová,
Středočeské vodárny, a.s