Webové stránky Mezinárodní komise pro ochranu Labe
20. 12. 2021

Nabídka pozice vědecké pracovnice / vědeckého pracovníka

Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) přijme k 1. únoru 2022 pro svůj sekretariát v Magdeburku vědeckou pracovnici/vědeckého pracovníka (platová třída 14 dle tarifní smlouvy pro zaměstnance německé státní správy TVöD-Bund, pracovní smlouva na dobu určitou do 30. listopadu 2022 jako zástup za rodičovskou dovolenou).

Vědecká pracovnice / vědecký pracovník podporuje práci grémií MKOL, tzn. hlavně:

  • činnost pracovních skupin a skupin expertů
  • zpracování zpráv, předloh, podkladových materiálů
  • práci s veřejností v oblastech implementace evropské Rámcové směrnice o vodách, programy měření, jakost vody, nakládání se sedimenty.

Zájemci by měli splňovat níže uvedené požadavky:

  • dokončené univerzitní / vysokoškolské vzdělání, pokud možno v oborech vodní hospodářství, ochrana životního prostředí, ekologie, chemie, biologie
  • pracovní znalost obou jednacích jazyků MKOL (čeština a němčina) slovem i písmem
  • umění vyjednávat, schopnost týmové práce, zvládání pracovní zátěže a samostatné práce v mezinárodním prostředí
  • ovládání programů MS Office – ochota k několikadenním služebním cestám.

Své podkladové materiály (životopis v češtině a v němčině, doklad o dosaženém vzdělání v angličtině nebo v němčině) zašlete prosím elektronicky nejpozději do 4. ledna 2022 vedoucímu sekretariátu MKOL: pan Vosika, e-mail: vosika@ikse-mkol.org, tel.: +49(0)391-40003-0.