Ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec a ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc.
21. 5. 2020

Národní koalice pro boj se suchem: Nová opatření pro boj se suchem

Dne 12. 5. 2020 proběhlo další jednání Národní koalice pro boj se suchem. 

K důležité aktuální problematice proběhlo přes videokonferenci setkání odborníků i politiků v čele s premiérem Ing. Andrejem Babišem, ministrem životního prostředí Mgr. Richardem Brabcem a ministrem zemědělství Ing. Miroslavem Tomanem, CSc. Jednání se zúčastnili i ředitel SOVAK ČR Ing. Vilém Žák a Ing. Pavel Švagr, CSc., předseda Správy státních hmotných rezerv.

Diskutována byla mimo jiné dostupnost a zajištěnost pitné vody před začátkem léta. K omezení využívání pitné vody na jiné účely aktuálně dle informací Ministerstva zemědělství došlo už v 50 obcích a množství takových obcí bude s příchodem léta nepochybně stoupat. „Připravenost členů SOVAK ČR i Správy státních hmotných rezerv na zásobování pitnou vodou cisternami, pokud to bude potřeba, je dostatečná, vodu lze dovážet i na desítky kilometrů daleko, občané se o dostupnost pitné vody nemusí bát,“ uvedli Ing. Vilém Žák a Ing. Pavel Švagr, CSc.

Mgr. Richard Brabec představil plány Ministerstva životního prostředí, které pomohou efektivnímu využívání dešťové vody. „Do novely vodního zákona jsme navrhli novou povinnost u jakékoliv nové výstavby dešťovou vodu buď akumulovat a následně využívat, vsakovat na pozemku nebo umožnit její výpar. Odvod dešťové vody do kanalizace bude umožněn jen v těch případech, kdy bude prokazatelně doloženo, že jiné řešení hospodaření se srážkovou vodou není možné. Zadržování vody v krajině i v urbanizovaném prostředí je jedním z klíčových opatření pro dotaci podzemních vod, a tak i jedním z nejdůležitějších opatření v boji se suchem,“ upřesnil ministr.

Novela zákona by po projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR mohla začít platit od roku 2021, kdy by mohla být povinnost závazná.

Více v tiskové zprávě Ministerstva životního prostředí zde