Obálka čísla 10/2019 časopisu Sovak
24. 10. 2019

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 10/2019 časopisu Sovak

Titulní strana čísla 10/2019 časopisu Sovak se vztahuje ke společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. a zachycuje Úpravnu vody Plzeň a Chabalovu filtraci. Dva úvodní příspěvky čísla jsou rovněž věnované této společnosti, která letos slaví výročí 130 let, které uplynuly od stavby první úpravny vody v Plzni na Homolce. Ing. Ludvík Nesnídal, generální ředitel VODÁRNY PLZEŇ a.s., v rozhovoru hodnotí pozitivně zejména fakt, že do vodárenské infrastruktury proudí stále více finančních prostředků a daří se čerpat dotace, zmiňuje také koncept smart city, či chystané inovace, jakými jsou například mobilní aplikace pro odběratele, či elektronický montážní lístek. S historií úpravny vody na Homolce je pak možné se seznámit v článku VODÁRNA PLZEŇ – 130 let úpravny na Homolce. JUDr. Josef Nepovím se ve svém příspěvku Uzavřít odběratelskou smlouvu písemně – zákonná povinnost pro provozovatele i odběratele věnuje problematice uzavírání odběratelských smluv, která byla dotčena novelami zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, novelami zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a rekodifikací soukromého práva. SOVAK ČR slaví 30 let od svého vzniku a v anketě s Osobnostmi SOVAK ČR a Čestnými členy SOVAK ČR jsme se mimo jiné zeptali na zásadní okamžiky z dosavadního působení SOVAK ČR, stěžejní akce, či publikace a také, jak se změnila situace v oboru vodovodů a kanalizací za uplynulých 30 let. Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA., v článku Snížení koncentrace farmaceutických reziduí v čistírenských kalech a v produktech recyklace fosforu shrnuje výsledky studie německého ministerstva životního prostředí, která na základě přímých měření na provozovaných technologiích ověřila dosahované úrovně odstranění farmaceutických látek u jednotlivých technologií transformace kalů a získávání fosforu. V rubrice Z regionů své aktivity představily Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., Středočeské vodárny, a. s., Vodohospodářské sdružení Turnov, Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. a Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. Co vše číslo 10/2019 časopisu Sovak zahrnuje, můžete zjistit z jeho Obsahu.