Obálka čísla 10/2020 časopisu Sovak
21. 10. 2020

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 10/2020 časopisu Sovak

Na titulní straně čísla 10/2020 časopisu Sovak je zachycena Nová vodní linka ÚČOV Praha. V úvodním rozhovoru předseda představenstva Pražské vodohospodářské společnosti a. s. (PVS) Ing. Pavel Válek, MBA, a generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací, a. s., (PVK) Ing. Petr Mrkos prezentují úspěšnou spolupráci svých společností při přípravě významných strategických investic a zmiňují i budoucí záměry. Jedním ze zásadních počinů je modernizace Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, o níž pojednává text Ing. Jiřího Rosického, Ing. Jakuba Kovaříka a Mgr. Jana Lukeše.  Chystá se také realizace a provozní ověření zpracování bioplynu na biometan v podmínkách ÚČOV Praha, s nimiž seznamují čtenáře Ing. Jiří Rosický a Ing. Aleš Mucha v článku BioCNG na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze. Thomayerova nemocnice v Praze ve spolupráci s PVK letos zavádí smart metering do všech oblastí komoditního měření a řízení, o čemž podávají zprávu Vratislav Kunc a Ing. Petr Sýkora, Ph.D. Na představení vybraných projektů PVK souvisejících se zlepšením situace v hospodaření s vodou nebo zlepšením klimatu v obdobích vysokých teplot, se zaměřila Ing. Ilona Líkařová v textu Praha, město vody a biodiverzity. O přístupu ke kybernetické bezpečnosti v PVS a PVK informoval Ing. Michal Beneš. V PVK je aktuálně řešeno 8 grantových projektů zaměřených především na problematiku znovuvyužití odpadních vod, odstraňování mikropolutantů, zpracování a využití kalů, strojní učení i matematické modelování. Přibližují je v článku Výzkumné projekty jako významná součást inovací ve vodním hospodářství Ing. Zuzana Nováková, Ing. Jana Zuzáková, Ing. Petr Sýkora, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. a Bc. Robert Kvaček. Pozornost byla věnována v časopise i aktuálním právním předpisům. Změny v legislativě Evropské unie shrnul Ing. Ondřej Beneš, Ph. D., MBA, LL. M., a změny v oblasti pracovního práva JUDr. Milena Tomešková. Ve věku 75 let zemřel Josef Ondroušek, vynikající odborník a dlouholetý předseda komise představenstva SOVAK ČR BOZP a PO, kterého připomíná nekrolog. V rubrice Z regionů o svých aktivitách podaly zprávu ARKO TECHNOLOGY, a. s., ČEVAK a. s., Královéhradecká provozní, a. s., Ostravské vodárny a kanalizace a. s., Středočeské vodárny, a. s., VODÁRNA PLZEŇ a. s. a Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Celý obsah čísla 10/2020 naleznete zde.