Obálka čísla 10/2021 časopisu Sovak
25. 10. 2021

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 10/2021 časopisu Sovak

Na titulní straně čísla 10/2021 je zachycen zemní vodojem Jesenice (u Rakovníka), 200 m3, postavený 1905, v roce 2015 byla do vodojemu instalována membránová ÚV. Ředitel společnosti RAVOS, s. r. o., Hynek Kloboučník představil v úvodním textu Rakovnická vodárenská společnost – inovátor ve vývoji informačních systémů aktuální projekty. V navazujícím článku je popsána inovace – moderní metoda inspekce kanalizačních šachet. Na příkladu zrušení menší ČOV, u které bylo potřeba řešit kompletní rekonstrukci, a převedení odpadních vod na čistírnu větší je ukázán rozhodovací proces, jenž může také posloužit jako příklad pro sdružování obcí a nápravu často nekoncepčního řešení odkanalizování malých obcí na vlastní čistírny. Více se dozvíte v textu Rekonstrukce nebo zrušení ČOV, aneb když se do ceny započítají i budoucí odpisy a provozní náklady od Ing. Michala Žahoura, Ing. Romana Badina, Ing. Petry Fritschové a Mgr. Jiřího Paula, MBA. Příspěvek Další směřování čistírenských technologií: potřeby, současný výzkum připravili Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D., Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL. M.,  a prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. pro webinář Nové metody a postupy při provozování ČOV 2021 a v časopise je předkládán v rozšířené verzi. V článku Přínosy využití hydraulického simulačního modelu v praxi se Ing. Tomáš Sucháček a Ing. Eva Náplavová zabývají praktickým příkladem optimalizace způsobu propojení dvou skupinových vodovodů z pohledu investičních nákladů s využitím hydraulického simulačního modelu. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., dne 5. 10. 2021 obdržel pro oblast bezpečnosti ocenění pod názvem Bezpečná organizace. V rubrice Z regionů o svých aktivitách podaly zprávu ČEVAK a.s., Energie AG Kolín a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Severočeská vodárenská společnost a.s., Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., a Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Přehled obsahu čísla 10/2021 naleznete zde.