Obálka čísla 11/2019 časopisu Sovak
18. 11. 2019

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 11/2019 časopisu Sovak

Titulní stránka čísla 11/2019 časopisu Sovak zachycuje Podolskou vodárnu, které slaví v letošním roce 90 let od uvedení do provozu v roce 1929. Historický vývoj vzniku tohoto zajímavého architektonického díla shrnul v úvodním příspěvku archivář PhDr. Kryštof Drnek, Ph.D. Smart metering je aktuální trend ve vodárenství a jeho princip a nesporné výhody představil v rozhovoru Ing. Petr Sýkora, Ph. D., technický ředitel Pražských vodovodů a kanalizací, a. s. Jaroslav Šašek ze Státního zdravotního ústavu se v článku zaměřil na odběr velkoobjemových vzorků. Spatřuje v něm užitečný nástroj pro provozní monitoring při sledování kvality vody v různých částech systému, ale i pro monitoring účinnosti opatření, stanovených v rámci rizikové analýzy (posouzení rizik) vodárenských systémů. Okolnosti vzniku Vodárenské nádrže Klíčava přiblížila ve svém textu Ing. Lenka Kozlová ze Středočeských vodáren, a.s. Skutečnost, že nádrž posloužila i jako významná lokalita pro výzkumné práce doplnil k článku RNDr. Pavel Punčochář, CSc., z Ministerstva zemědělství. Ve dnech 25.–27. září 2019 uspořádala Asociácia vodárenských spoločností ve spolupráci s asociacemi zemí V4 nultý ročník mezinárodní soutěže zručnosti vodárenských pracovníků Water Final V4 a Českou republiku zde zastupovalo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, z. s. Čtenáři časopisu si mohou přečíst informace o průběhu následujících akcí: konferenci Hydroanalytika 2019, 11th Eastern European Young Water Professionals Conference a také 41. vodohospodářských sportovních her v Ostravě. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka (VUT) slaví 100 let od založení a připravil v letošním roce řadu akcí, popsal je pro čtenáře časopisu Ing. Tomáš Urban, ředitel VUT. Český statistický úřad ještě před vydáním úplné verze Statistické ročenky České republiky 2019 uvolnil údaje z některých již zpracovaných oblastí, mezi nimiž jsou v tabulce 1.4. uvedeny zjištěné Produkce kalů v ČOV a způsob jejich zneškodnění v roce 2018. Data okomentoval Ing. Miroslav Kos, CSc., SMP CZ, a.s., a připojil i srovnání České republiky se Slovenskem. V rubrice Z regionů se tentokrát představily společnosti: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o., Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., a Moravská vodárenská, a. s., Svaz VKMO s. r. o., Vodovody a kanalizace Hlučín, s. r. o., Severočeská voda a VHOS, a. s. Co vše číslo 11/2019 časopisu Sovak zahrnuje, můžete zjistit z jeho Obsahu.