Obálka čísla 11/2020 časopisu Sovak
20. 11. 2020

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 11/2020 časopisu Sovak

Na titulní straně čísla 11/2020 časopisu Sovak je zachycena provozní budova Vody Červený Kostelec, s. r. o. Společnost představuje v článku Voda Červený Kostelec – jedna z mnoha malých vodáren jednatel a provozní ředitel Antonín Šlechta. Ač se jedná o vodárnu zásobující necelých 10 000 obyvatel, bylo v rámci zkvalitnění služeb rozhodnuto o nasazení vodoměrů umožňující dálkový odečet a o těchto zkušenostech pojednává text Hospodárné nakládaní s pitnou vodou za pomoci dálkových odečtů vodoměrů v pevné odečtové síti. Dne 23. září 2020 uspořádal SOVAK ČR online webinář Aktuální problematika regulace oboru vodovodů a kanalizací. Přednášel zde i Ing. Albín Dobeš, Ph. D., který pro čtenáře shrnul aktuální témata v této oblasti a možná řešení.  Zahraniční inspiraci přináší článek Největší solární sušárna na světě, kdy se Sdružení vodohospodářských společností Emschergenossenschaft a Lippeverband rozhodlo vybudovat pro své čistírny Emscher a Bottrop a další jimi provozované čistírnu odpadních vod solární sušárnu kalů na ploše 61 000 m2. Skupina Veolia má dlouhodobé zkušenosti s budováním provozní evidence vodovodních a stokových sítí. Ing. Martin Lukeš prezentoval zajímavá data z ní získaná v textu Benchmarking a provozní evidence vodovodních a stokových sítí ve skupině Veolia. Sucho a pokles zásob podzemních vod v posledních letech vedou nejen k zamyšlení nad řešeními do budoucna, ale i k rozvoji hydrogeologie. O nezbytné úloze hydrogeologů a o obnově a optimalizaci jímacích území podzemní vody se více dozvíte v článku RNDr. Svatopluka Šedy Renesance vodárenské hydrogeologie. Text doc. Ing. Vladimíra Havlíka, CSc., Režimy kruhových spadišť s přímým nátokem se zaměřuje na vztahy pro výpočet hloubky ve spadišťové šachtě v závislosti na režimu proudění ve spadišti a zde zveřejněné rovnice jsou aplikovány na případových studiích. Uběhlo již 30 let, kdy vodohospodářskou veřejnost opustil významný vědec prog. Ing. Milan Šerek, DrSc., v čísle naleznete glosu doc. Jaroslava Hlaváče k jeho odkazu. V rubrice Z regionů o svých aktivitách podaly zprávu ČEVAK a.s., Královéhradecká provozní, a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Středočeské vodárny, a.s., VHS SITKA, s.r.o. a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Celý obsah čísla 11/2020 naleznete zde.