Obálka čísla 11/2021 časopisu Sovak
25. 11. 2021

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 11/2021 časopisu Sovak

Titulní strana čísla 11/2021 zobrazuje historickou a současnou podobu plzeňských čistíren odpadních vod (ČOV I a ČOV II). ČOV II Plzeň vznikala v letech 1989–1996 a více se o ní čtenáři dozvědí v úvodních textech. Mimo jiné o významu a historii budování ČOV II pohovořil v rozhovoru Plzeňská ČOV II slaví čtvrtstoletí své existence Ing. Miloslav Vostrý, který je členem představenstva společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. a zároveň i předsedou představenstva SOVAK ČR. Zpráva vydaná Státním zdravotním ústavem v červenci 2021 reflektuje hodnocení kvality pitné vody z veřejných vodovodů, kde rok 2020 byl již dvacátým sedmým rokem rutinního provozu Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí i jeho Subsystému II (Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody). Text ke zprávě připravili Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková, Ph. D., odborná asistentka SOVAK ČR a Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR. V současné době existuje rozsáhlá databáze majetkových a provozních dat ze všech vodohospodářských zařízení, která je naplňována z vybraných údajů majetkové a provozní evidence ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a z prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. v posledním znění. Analýzu provozních dat za rok 2019 zaměřenou na výrobu vody zpracoval v článku Ing. Karel Frank. Připravovaná revize směrnice 91/272/EEC o čištění městských odpadních vod je mimo jiné orientována na zahrnutí hodnocení energetické náročnosti čistíren odpadních vod do znění novely směrnice. Informaci Standardizace výpočtů spotřeby energie pro systémy čištění odpadních vod přinesl Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA. Cílem příspěvku Využití metody průtokové cytometrie v mikrobiologii vody autorů RNDr. Dany Baudišové, Ph. D., RNDr. Šárky Bobkové, Ph.D., RNDr. Jaroslava Šaška a Mgr. Kateřiny Sovové, Ph.D., byla diskuse, „co vlastně detekuje metoda průtokové cytometrie v pitných vodách“ a k čemu by mohla být využita. Zároveň byly stanoveny charakteristiky této metody, její výhody a omezení. Na usměrňovací prvek pro homogenizaci proudových poměrů v rozdělovacím objektu usazovacích nádrží na ČOV Brno-Modřice se zaměřil článek autorů Ing. Michala Žoužely, Ph.D., a Ing. Luboše Stříteského. V rubrice Z regionů o svých aktivitách podaly zprávu Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., a Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. K právní problematice vstupu na pozemky a stavby za účelem provozování vodárenské infrastruktury podal výklad JUDr. Josef Nepovím. Přehled obsahu čísla 11/2021 naleznete zde.