Obálka čísla 1/2021 časopisu Sovak
25. 1. 2021

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 1/2021 časopisu Sovak

Časopis Sovak vstoupil letoškem do svého 30. ročníku. Na titulní straně čísla 1/2021 je zobrazena Plovoucí čerpací stanice surové vody na Vranovské přehradě. Představení tohoto technického unikátu naleznete v článku Ing. Jaroslava Hedbávného. Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR vyzdvihnul v úvodníku působení vodárenských společností za situace covid-19. Uvedl mj., že „vodárenství se stalo v koronavirovém období jedním ze stabilizačních prvků, na který se mohl stát a všichni občané naší země spolehnout.“ Důležité informace pro obor přinesl Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, a to v článcích Energetické hodnocení kalového hospodářství českých ČOV a Produkce čistírenských kalů v ČR v roce 2019. Příspěvek, zabývající se problematikou zásobování pitnou vodou v malých obcích a představující vybrané výsledky realizovaného dotazníkového šetření na úrovni České republiky pohledem starostů, připravili autoři Ing. Pavlína Hejduková, Ph. D., Ing. Lucie Kureková, Ing. Tomáš Hejduk, Ph. D., Ing. Štěpán Marval a Ing. Miroslav Cölba. Jedná se o dílčí výstupy projektu č. TL02000060 s názvem „Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socioekonomického rozvoje společnosti“, který vznikl za podpory Technologické agentury ČR (TAČR). Na vliv tepelné úpravy na existenci farmaceutik v kalech se zaměřili Ing. Petra Szabová, Ing. Dóra Varjúová, , doc. Mgr. Roman Grabic, Ph. D., RNDr. Andrea Vojs Staňová, Ph. D., a prof. Ing. Igor Bodík, PhD. Nad otázkou, zda je čistírna odpadních vod hotspotem pro šíření genetické rezistence se zamysleli Ing. Radka Rosenbergová, Ing. Beáta Plutová, Dr. Ing. Pavel Chudoba, Ing. Ondřej Beneš, Ph. D., MBA, LL. M. V rubrice Z regionů o svých aktivitách podaly zprávu AQUA SERVIS, a.s., Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. a Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. Přehled obsahu čísla 1/2021 naleznete zde.