Obálka čísla 1/2023 časopisu Sovak.
25. 1. 2023

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 1/2023 časopisu Sovak

Na titulní straně je zachycena úpravna vody Plav.

V úvodním rozhovoru Největší radost mám z toho, že se nám daří adaptovat na nové výzvy se Ing. Vilém Žák, člen představenstva a ředitel SOVAK ČR, zamýšlí nad uplynulým rokem. Z úspěchů spolku za toto období vyzdvihuje především zastropování cen energií pro obor nebo změnu kalové vyhlášky týkající se hygienizace čistírenských kalů.

Antonín Pinc se v článku Ohlédnutí za 30 lety existence Jihočeského vodárenského svazu vrací do doby transformace, kdy obce na jihu Čech zvolili v té době ne zcela běžný způsob privatizace. Podle autora textu a zároveň ředitele a předsedy představenstva společnosti se ve zpětném pohledu tento postup velmi osvědčil.

Rekonstrukci technologie čerpací stanice Hosín II, jednoho z důležitých prvků Vodárenské soustavy jižní Čechy, se ve svém příspěvku věnuje Luděk Kroupa.

20. ročník konference Provoz vodovodů a kanalizací přibližuje ve zprávě Ivana Weinzettlová Jungová. Tématicky byla konference zaměřena dopady energetické krize, problematiku personálních zdrojů, kybernetickou bezpečnost nebo nové technologie.

Autorský tým Pavel Mosler, Michal Schmirler a Jan Melichar v příspěvku Výpočet tlakových ztrát potrubních přivaděčů z polyetylénu popisují podle jejich názoru opomíjené ztráty ve spoji polyetylénových trub spojovaných svařováním na tupo, které mohou podstatně ovlivnit parametry celého systému.

V rubrice Z regionů přinášíme informace o aktuálních projektech a aktivitách společností Středočeské vodárny, a. s., Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Ostravské vodárny a kanalizace a. s., a ČEVAK a. s.

Martin Vaníček a Michaela Vojtěchovská Šrámková připravili Zprávu z jednání komise EurEau pro legislativu a ekonomiku EU3, které se konalo v říjnu 2022 na Maltě. Zápis ze spojeného zasedání valné hromady a představenstva EurEau připravil Ondřej Beneš.

Prvním dílem věnovaným společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava odstartoval seriál článků zaměřující se na postup jednotlivých vodárenských společností při snižování ztrát vody. SmVaK se podle článku Marka Síbrta podařilo ztráty vody ve vodovodní síti snížit až k 10 procentům, ve srovnání se stavem před deseti lety jsou zhruba poloviční.

Výročí spuštění, ale také uzavření Bohnické vodárny připomíná Kryštof Drnek. Jde o jednu z mnoha lokálních vodáren, které tvořili před stoletím složitý pražských vodárenský systém, využívána byla až do roku 1972. Článek popisuje originální vodárenské technologie, které byly její součástí.

Přehled obsahu čísla 1/2023 naleznete zde.