Obálka čísla 12/2018 časopisu Sovak
20. 12. 2018

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 12/2018 časopisu Sovak

Obálka čísla 12/2018 časopisu Sovak zobrazuje Úpravnu vody Podhradí Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. Úvodní článek Rekonstrukce kalového hospodářství, filtrace a ASŘ úpravny vody Nová Ves se zaměřil na další objekt této společnosti, a to na úpravnu vody Nová Ves. Přečíst si můžete i podrobnou zprávu z konference Provoz vodovodů a kanalizací 2018, kterou uspořádal SOVAK ČR již pošestnácté. V čísle se lze seznámit i s aktuálním děním v EurEau díky textům Zasedání představenstva a valné hromady EurEau na Kypru a Zpráva ze zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1. Doc. Ing. Vladimír Havlík, CSc., ze společnosti Sweco Hydroprojekt a. s. připravil k problematice ochrany tlakových trubních systémů před možnými devastujícími účinky rázových jevů teoretický základ i praktické ukázky z inženýrské práce ve třech navazujících pokračováních. V pravidelné rubrice Z regionů se objevily zprávy ze společností ČEVAK a. s., Jihočeského vodárenského svazu, SMP CZ, a. s., MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a. s., Vodovodů a kanalizací Jablonné nad Orlicí, a. s. a Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. Číslo uzavírá obsahový rejstřík časopisu Sovak za rok 2018. Co vše číslo 12/2018 časopisu Sovak zahrnuje, můžete zjistit z jeho Obsahu.