Obálka čísla 12/2020 časopisu Sovak
21. 12. 2020

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 12/2020 časopisu Sovak

Na titulní straně čísla 12/2020 časopisu Sovak je zachycena ultrafiltrační jednotka na úpravně vody Svobodka, provozovaná Vodárnami a kanalizacemi Karlovy Vary, a. s. (Vodakva). Autoři úvodního článku Jak se Vodakva vyrovnává se změnami podmínek pro svoji činnost? Ing. Antonín Jágl, Ing. Zdeněk Frček, MBA, Ing. František Bartoš a Mgr. Věra Štafflová představili nové projekty této společnosti a shrnuli i vývoj v jednotlivých oblastech své činnosti. Ohlédnutí za úspěšnou webkonferencí Provoz vodovodů a kanalizací, kterou uspořádal SOVAK ČR a zhlédlo ji na dvě stovky účastníků, připravila Ing. Ivana Weinzettlová Jungová. Jedním z přednášejících na této akci byla i Mgr. Petra Vašíčková, Ph. D.,  která se spoluautory Ing. Vilémem Žákem, Mgr. Jakubem Hrdým, Mgr. Magdalénou Krásnou a Ing. Miroslavou Krzyžánkovou, Dr. rer. nat., připravila článek Virová agens v odpadních vodách a projekt SOVAK ČR při testování. Prof. Ing. Igor Bodík, PhD., předseda Asociácie čistiarenských expertov Slovenskej republiky (AČE SR), připomněl historii konání konferenčních aktivit AČE SR, a to zejména bienální konferenci Odpadové vody, která se letos nemohla kvůli epidemie covid-19 uskutečnit. Zrušena byla i konference Kaly a odpady, kterou AČE SR pořádá rovněž jednou za dva roky (v organizaci se střídá s CzWA). Novela zákona o obchodních korporacích se dotkne i vodárenských společností s ručením omezením a na změny, na které je zapotřebí se připravit v článku upozorňuje JUDr. Josef Nepovím. Zástupci SOVAK ČR v EurEau se v říjnu online zúčastnili zasedání jeho komisí, shrnutí těchto jednání naleznete ve Zprávě z říjnového jednání komise EurEau pro pitnou vodu EU1 a Zprávě z říjnového zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2. V nekrologu prof. Ing. Danka Barloková, PhD., vzpomíná na zesnulou kolegyni Ing. Janku Buchlovičovou, která byla pojmem ve vodárenském světě nejen na Slovensku a také zakládající členkou a předsedkyní SAVE (Slovenské asociácie vodárenských expertov). Mimo jiné se podílela na organizování konferencí Pitná voda v Trenčianských Teplicích a Nové trendy v oblasti úpravy pitné vody ve Vysokých Tatrách. V časopise naleznete i informaci o vyhlášení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2020 a také Rejstřík 2020. V rubrice Z regionů o svých aktivitách podaly zprávu ČEVAK a. s., Jihočeský vodárenský svaz, Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., a Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Celý obsah čísla 12/2020 naleznete zde.