Obálka čísla 12/2021 časopisu Sovak
23. 12. 2021

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 12/2021 časopisu Sovak

Titulní strana čísla 12/2021 zobrazuje inspekční technologii při diagnostice stavu vodovodního přivaděče DN 800–DN 1 000, propojujícího ZV Kopanina – ZV Kožova hora.

úvodníku Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR, připomněl aktivity SOVAK ČR za uplynulý rok. Jednou z nich bylo schválení strategického materiálu Poziční dokument – vodní hospodářství ČR pro roky 2021–2030, s jehož zněním se můžete seznámit jak na webových stránkách, tak i přímo v čísle. V úvodních článcích Vodárny Kladno – Mělník řeší nedostatek pitné vody a Obříství – rekonstrukce vodovodní shybky byly představeny projekty a investice společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a. s. Po dvou letech byl aktualizován přehled pesticidních látek s pravděpodobným výskytem v jednotlivých krajích na základě výsledků za období 2018–2020 z programů monitoringu podniků Povodí pro povrchové vody, a ČHMÚ pro vody podzemní. S podrobnostmi se lze seznámit v článku Pesticidní látky s pravděpodobným výskytem ve zdrojích vody od Mgr. Víta Kodeše, Ph. D., a Ing. Radky Huškové. Konference Provoz vodovodů a kanalizací pod záštitou ministra zemědělství pořádaná online ve dnech 2., 3. a 5. listopadu nabídla zajímavý vhled do aktuální problematiky českého vodárenství, a to i v mezinárodním kontextu. Rozsáhlé shrnutí z průběhu akce připravila Ing. Ivana Weinzettlová Jungová. Zveřejněn byl i výstup z dotazníku spokojenosti k webkonferenci, který zpracovala Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková, Ph.D. Na webkonferenci Provoz vodovodů a kanalizace 2021 byly oznámeny výsledky foto a video soutěže VODA 2021, kterou vyhlásil SOVAK ČR na téma Voda v první linii. Více ke vzniku oceněných snímků a videa se dozvíte v anketě. V letošním roce uplynulo 160 let od narození jedné z důležitých postav výstavby pražského území, kterým byl Ing. Eduard Máslo. Historickou zajímavost sepsal PhDr. Kryštof Drnek, Ph. D. V neděli 31. října 2021 zemřel ve věku nedožitých 84 let prof. Ing. Michal Dohányos, CSc., zakladatel a neúnavný propagátor anaerobních technologií u nás., který byl rovněž dlouholetým členem redakční rady časopisu Sovak a vzpomínku na tuto osobnost napsali prof. Ing. Jana Zábranská, CSc., Ing. Dana Pokorná, CSc. a prof. Ing Pavel Jeníček, CSc. V rubrice Z regionů o svých aktivitách podaly zprávu AQUA SERVIS, a.s., ČEVAK a.s., Energie AG Kolín a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Středočeské vodárny, a.s., Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., a Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Součástí čísla je rejstřík článků za rok 2021. Přehled obsahu čísla 12/2021 naleznete zde.