Obálka čísla 2/2021 časopisu Sovak
24. 2. 2021

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 2/2021 časopisu Sovak

Na titulní straně čísla 2/2021 je zobrazena Čistírna odpadních vod v Bakově nad Jizerou. V úvodníku předseda redakční rady Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, a šéfredaktor Mgr. Jiří Hruška připomenuli, že časopis Sovak letos vychází již ve 30. ročníku. První řádné číslo vyšlo v lednu 1992. Ing. Vladimír Stehlík přiblížil v úvodním textu série článků zaměřených na akciovou společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav historii projektů odkanalizování na Mladoboleslavsku. Ing. František Klouček se věnoval problematice sucha a jeho projevům z regionálního pohledu. Následně byla představena Ing. Petrem Doškářem intenzifikace Čistírny odpadních vod v Bakově nad Jizerou s kapacitou 4 600 EO. Ing. Miroslav Havlas a Ing. Aleš Vocel se ve svém příspěvku zaměřili na rekonstrukce tří zemních vodojemů –  v Dolním Slivně, Slovinky a Srbska, provedených v době koronakrize. Ing. Ivana Weinzettlová Jungová zpracovala resumé z webináře Co je nového v legislativě oboru VaK? pořádaného Sdružením oborů vodovodů a kanalizací ČR, z.s. Jeho účastníky seznámila s přehledem legislativních změn Mgr. Barbora Veselá, předsedkyně právní komise představenstva SOVAK ČR. Ing. Radka Rosenbergová, Ing. Ondřej Beneš, Ph. D., MBA, LL. M. a Dr. Ing. Pavel Chudoba shrnuli ve svém článku některé aspekty, na něž je vhodné se zaměřit při projektování a výběru sušárny kalů, protože jejich správný návrh může ovlivnit jak investiční, tak provozní náklady a zejména funkčnost celého systému. V rubrice Z regionů o svých aktivitách podaly zprávu Vodovody a kanalizace Beroun, a. s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., VODÁRNA PLZEŇ a. s., Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. a Vodovody a kanalizace Břeclav. Příspěvky z 25. národní konference o bezvýkopových technologiích ve stručnosti přiblížil v článku Ing. Marek Helcelet. Informace o zajištění zdrojů požární vody z veřejného vodovodu v hl. m. Praze přinesl příspěvek Ing. Jana Kobra, Ph. D., a Bc. Miloše Lóžiho. Přehled obsahu čísla 2/2021 naleznete zde.