Obálka čísla 3/2020 časopisu Sovak
18. 3. 2020

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 3/2020 časopisu Sovak

Šumavské vodovody a kanalizace a. s. (ŠVaK) slaví 25 let své existence a titulní strana čísla 3/2020 časopisu Sovak zachycuje Čistírnu odpadních vod Klatovy a Čistírnu odpadních vod Měčín, provozované touto společností. Úvodní článek se ohlíží za významnými projekty za dobu působení ŠvaK a také představuje chystané nové inovace. RNDr. Pavel Punčochář, CSc., připomněl u příležitosti Světového dne vody v článku Voda a změna klimatu – téma Světového dne vody v roce 2020 vývoj klimatu, situaci vodních zdrojů a s tím související nezbytná opatření pro zajištění dostatku vody i pro budoucnost. Úpravna vody Herlíkovice podstoupila intenzifikaci v roce 2018, průběh stavby a zkušebního provozu shrnula ředitelka Městských vodovodů a kanalizací Vrchlabí Ing. Mgr. Petra Vrabcová v textu Modernizace úpravny vody v Herlíkovicích. Přehled přihlášených staveb do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2019, kterých bylo celkem 16, připravil Ing. Jan Plechatý a dozvíte se v článku Stavby přihlášené do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2019  základní charakteristiky projektů. V rubrice Z regionů se prezentovaly společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., Želivská provozní, a.s., MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Královéhradecká provozní, a.s., Energie AG Kolín a.s., RAVOS, s.r.o. a Severočeská vodárenská společnost a.s. a Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Na aktuální stav revize stávající a připravě nové legislativy Evropské unie v oblasti vodního hospodářství se zaměřili Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL. M., a Ing. Radka Hušková, zástupci SOVAK ČR v EurEau. Lze si tak v článku Shrnutí dopadu nových legislativních opatření EU na obor VaK v ČR učinit přehled o změnách, které nás ve vodohospodářské oblasti v České republice čekají. Ve dnech 23.–24. ledna 2020 se uskutečnilo v irském Dublinu zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2 a podrobnosti z projednávání přinesl v textu Zpráva ze zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2 v Irsku Ing. Filip Wanner, Ph.D. Evropská komise zveřejnila v závěru minulého roku hodnocení směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991, o čištění městských odpadních vod a Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, zprostředkoval postřehy k tomuto materiálu v článku Hodnocení směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991, o čištění městských odpadních vod. Čtenáři se tak mohou dozvědět mimo jiné shrnutí hlavních překážek uplatňování směrnice členskými státy a také body, kterými se směrnice nezabývala a vedou k dalším nákladům, jimž by bylo možné se vyhnout. Přehledný obsah čísla naleznete zde.