Obálka č. 3/2021 časopisu Sovak
25. 3. 2021

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 3/2021 časopisu Sovak

Na titulní straně čísla 3/2021 je zobrazena Úpravna vody Meziboří. V úvodním textu čísla se Mgr. Mario Böhme, MBA, zaměřil na představení aktivit skupiny Severočeská voda. Vzhledem k Světovému dne vody (SDV), který proběhl dne 22. 3., se Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR, RNDr. Petr Kubala, předseda představenstva SVH, a RNDr. Pavel Punčochář, CSc., ze sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství a Katedry vodního hospodářství FAPPZ ČZU Praha, podívali na SDV a hodnotu vody ze svého pohledu. V současnosti řada provozovatelů velkých komunálních čistíren odpadních vod, popřípadě bioplynových stanic přistupuje k zásadním změnám ve stávajících technologiích využití bioplynu a zamyšlení nad tímto tématem přináší článek od Ing. Ondřeje Beneše, Ph. D., MBA, LL. M., Ing. Radky Rosenbergové, Dr. Ing. Pavla Chudoby, Ing. Petra Horeckého a Ing. Dominika Andreidese. S účinností převážně od 1. února 2021 byl zákonem č. 544/2020 Sb. významně novelizován zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dopad novely na obor vodovodů a kanalizací shrnuli Jaroslava Nietscheová, prom. práv., a Ing. Jan Plechatý. Dne 16. 12. 2020 zveřejnila Evropská komise návrh revidované směrnice pro kybernetickou bezpečnost (Directive on Security of Network and Information Systems – NIS 2 Directive) a informaci o ní přinesl Ing. Bohdan Soukup, Ph. D., MBA. Text Ing. Michala Žoužely, Ph. D., Bc. Moniky Šenkové a Ing. Luboše Stříteského pojednává o modelovém výzkumu, který se zabýval homogenizací proudění v prostoru rozdělovacího objektu pro usazovací nádrže na ČOV Brno-Modřice a vyústil v návrh konstrukčních úprav, které by se měly realizovat v první polovině tohoto roku. V rubrice Z regionů o svých aktivitách podaly zprávu ČEVAK a. s., Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Ostravské vodárny a kanalizace a. s., Středočeské vodárny, a. s., a Vodárny Kladno – Mělník, a. s. Přehled obsahu čísla 3/2021 naleznete zde.