Obálka čísla 3/2023 časopisu Sovak.
30. 3. 2023

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 3/2023 časopisu Sovak

Na titulní straně je zachyceno odvodňovací zařízení společnosti VODA CZ SERVICE s. r. o.

Úvodní strany březnového vydání časopisu Sovak jsou věnovány komentářům čtyř osobností oboru vodního hospodářství k letošnímu tématu Světového dne vody. Ředitel a předseda představenstva SOVAK ČR Vilém Žák v příspěvku Accelerating Change, neboli zrychlení změny upozorňuje, že předpokladem každé změny je znát cíl, ke kterému směřujeme. Pavel Punčochář v článku Světový den vody 2023: „Zrychlení změny“ připomíná vliv klimatické změny na zásoby vody a dopad, jaký to bude mít na obor i na celou společnost. Potřebu vychovávat pro náročné výzvy nové odborníky zdůrazňuje v článku Vzdělání jako podmínka změny David Stránský, předseda výboru CzWA. Úvahu o zrychlení změny… nabídl čtenářům časopisu předseda představenstva Svazu vodního hospodářství Petr Kubala.

Jan Plechatý připravil Představení staveb přihlášených do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2022. Jeho příspěvek představuje 17 nově dokončených projektů z oboru vodovodů a kanalizací a z oboru vodních toků.

Rozhovor s jednatelem společnosti VODA CZ SERVICE o její koncepci odvodňovacích kontejnerů pod titulem Odvodnění kalu pro malé a střední obce připravila Radka Hrdinová.

V rubrice Z regionů přinášíme informace o aktuálních projektech a aktivitách společností Jihočeský vodárenský svaz, ČEVAK, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, Pražské vodovody a kanalizace a Brněnské vodárny a kanalizace.

Ve 3. díle seriálu na téma ztráty vody popisují Pavel Viščor a Jiří Kalivoda Snižování ztrát vody ve vodovodech provozovaných BVK. V článku popisují třicetileté úsilí, které umožnilo ztráty vody výrazně snížit, přestože celková délka provozované vodovodní sítě narostla.

Přehled obsahu čísla 3/2023 je k dispozici zde.