Obálka čísla 4/2021 časopisu Sovak
26. 4. 2021

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 4/2021 časopisu Sovak

Na titulní straně čísla 4/2021 je zobrazena Čistírna odpadních vod Opava. Projektům Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. jsou věnovány úvodní dva texty Vývoj snižování množství nečištěných odpadních vod v SmVaK Ostrava a. s. od Ing. Jana Tlolky a Úpravna vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí – modernizace od Ing. Marka Hrubého, Ing. Táni Matulové, Ing. Jana Turečka a Ing. Lenky Kolářové. V článku od Ing. Jana Plechatého byly představeny stavby přihlášené do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2020. Kybernetická bezpečnost je navýsost důležité aktuální téma a MUDr. František Kožíšek, CSc., se zaměřil na některé zahraniční případy kybernetických útoků z oblasti vodárenství. Na Stávající vodní lince ÚČOV Praha probíhala od roku 2019 postupná optimalizace řízení odstraňování fosforu. Celkově byly vyzkoušeny tři strategie řízení kombinující odlišná dávkovací místa, typ dávek a jejich výpočet. O nejvýhodnější variantě se dozvíte v textu Optimalizace odstraňování fosforu na SVL ÚČOV Praha autorů Ing. Milana Lánského, Ph.D., Ing. Jitky Czakojové, Ing. Bc. Martina Srba, Ph.D., a Ing. Petra Sýkory, Ph.D. Zástupci SOVAK ČR v EurEau připravili zprávy z jednání komise EurEau pro pitnou vodu EU1 a komise EurEau  pro odpadní vody EU2. Konference VODA ZLÍN nemohla být letos kvůli epidemiologické situaci v České republice uspořádána, ale protože měl být tento ročník jubilejní dvacátý pátý, Ing. Marek Coufal, Ph.D., a Ing. Pavel Adler, CSc., se ohlédnuli za historií tradičního setkání vodohospodářů na Moravě. V nekrologu byl připomenut prof. Ing. Jozef Kriš, PhD., významný vodohospodářský odborník, který zesnul ve věku 75 let. Rubrika Z regionů je tentokrát věnována Světového dnu vody (SDV), zmínku k SDV na webových stránkách či sociálních sítích připravily například ČEVAK a. s., Královéhradecká provozní, a.s., Ostravské vodárny a kanalizace a. s., Severočeská voda, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Středočeské vodárny, a. s., a Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Přehled obsahu čísla 4/2021 naleznete zde.