Obálka čísla 5/2019 časopisu Sovak
5. 6. 2019

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 5/2019 časopisu Sovak

O vývoji současných i plánovaných investicích PVS hovoří v úvodním rozhovoru Ing. Pavel Válek, MBA, který se stal novým předsedou představenstva PVS a zároveň i předsedou Asociace vlastníků páteřní vodohospodářské infrastruktury. Ing. Pavel Válek, MBA, zmiňuje i své priority ve funkci. Také dva následující články se týkají pražské metropole, Ing. Petr Mrkos z PVK shrnul rozbíhající se projekty, které se zabývají účinky vodních prvků v centru města, včetně systematického osazování veřejných mlžítek a pítek na vodovodní síti. O technicky neobvyklém řešení při realizaci spadiště s tangenciálním nátokem a šroubovicovým obtokem pojednává článek Ing. Jiřího Rosického z PVS a.s. Číslo 5 bylo k dispozici i na výstavě VODOVODY-KANALIZACE, a proto je zde zveřejněn kompletní odborný program výstavy. V časopise se dozvíte zkušenosti s provozem mobilní membránové úpravny ve Vyšším Brodě a také si čtenáři mohou připomenout konferenci VODA ZLÍN 2019. JUDr. Josef Nepovím se ve svém příspěvku věnoval převodu infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací formou nepeněžitého vkladu do základního kapitálu vodárenských společností, jako alternativní tvorbu zdrojů na jejich rozvoj a obnovu. V rubrice Z regionů se společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice a VHOS, a.s., ohlédly ještě za Světovým dnem vody a akcemi, které uspořádaly. Co vše číslo 5/2019 časopisu Sovak zahrnuje, můžete zjistit z jeho Obsahu.