Obálka čísla 5/2021 časopisu Sovak
20. 5. 2021

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 5/2021 časopisu Sovak

Titulní strana čísla 5/2021 je věnována Úpravně vody Želivka. V úvodním textu čísla Mgr. Mark Rieder, předseda představenstva Úpravny vody Želivka, a. s., představil zmiňovaný projekt a rovněž další chystané modernizace vodohospodářského majetku. Z různých pohledů byl tento významný počin podrobněji popsán v článcích Filtrace GAU ÚV Želivka a úloha investora od Ing. Michala Fialy a Ing. Josefa Parkána,  Zlepšení kvality vody z úpravny vody od Ing. Evy Riederové a Ing. Petra Tušila, Ph. D., MBA, a Modernizace ÚV Želivka – GAU filtrace, projektová příprava stavby od Ing. Ladislava Sommera a Ing. Jiřího Kratěny. Jedním z dalších vodojemů na Mladoboleslavsku, který prošel v roce 2020 celkovou rekonstrukcí, je zemní vodojem o objemu nádrže 75 m3 v obci Boseň u Mnichova Hradiště, který v článku Rekonstruovaný zemní vodojem Boseň na Mladoboleslavsku získal ocenění prezentoval Ing. Aleš Vocel. V rubrice Z regionů o svých aktivitách podaly zprávu MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., Pražská vodohospodářská společnost a. s., Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Vodárny Kladno – Mělník, a. s.,  Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., a Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. Přečíst si v čísle můžete i stručnou zprávu EurEau k Polyfluorovaným látkám (PFAS). Dne 10. 4. 2021 ve věku nedožitých 64 let zemřel dlouholetý šéfredaktor časopisu Sovak, pan Mgr. Jiří Hruška, jehož osobnost připomínáme v nekrologu. Přehled obsahu čísla 5/2021 naleznete zde.