Obálka čísla 5/2022 časopisu Sovak.
31. 5. 2022

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 5/2022 časopisu Sovak

Titulní strana časopisu Sovak 5/2022 je věnována 150 letům zásobování města Brna vodou, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., letos slaví hned několik významných výročí. Historii brněnských vodovodů s důrazem na významná data shrnula Renata Hermanová v článku 2022 – rok oslav brněnských vodáren.

O mezinárodním projektu Používání chytrých řešení ve vodním hospodářství se ve svém článku píší autoři Jiří Rosický, Jiří Wanner, Martin Srb. Představují výzkumné úkoly i řešitelské týmy, které se na projektu běžícím v období od května 2020 do května 2024 podílejí.

Martin Švéda v příspěvku Směrnice NIS2 a kybernetická bezpečnost ve vodním hospodářství upozorňuje na zásadní změny v legislativě upravující pravidla kyberbezpečnosti, které se budou nově týkat i většiny vodohospodářských společností.

Zprávu z XXVI. ročníku konference Nové metody a postupy při provozování ČOV, která se konala 8.-9. března letošního roku v Seči, připravili Michaela Vojtěchovská Šrámková a Filip Wanner.

Ředitel Sekce zemědělských vstupů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Miroslav Florián ve svém příspěvku vysvětluje přístup svého úřadu k plánům aplikace kalů na zemědělskou půdu a zejména na půdu s vysokým obsahem přístupného fosforu, které platí od roku 2021.

90. jubileu prof. Ing. Petra Grau a jeho přínosu pro obor se věnuje ve svém článku Jiří Wanner.

O prováděcím rozhodnutí Evropské komise, která na začátku roku vydala seznam sledovaných látek a sloučenin vzbuzujích obavu přítomností ve vodě určené pro lidskou spotřebu informuje v krátké zprávě Radka Hušková.

V rubrice Z regionů o svých aktivitách informují Jihočeský vodárenský svaz, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, Ostravské vodárny a kanalizace a Vodovody a kanalizace Hradec Králové.

Kybernetickým hrozbám, které oblast vodního hospodářství čelí z titulu kritické infrastruktury a které už zdaleka nejsou jen doménou USA nebo západní Evropy věnoval svůj příspěvek Michal Beneš. Více se dozvíte z obsahu zde.