Obálka čísla 7-8/2021 časopisu Sovak
18. 8. 2021

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 7-8/2021 časopisu Sovak

Titulní strana čísla 7-8/2021 je věnována věžovému vodojemu Moravská Huzová. Podrobnosti o jeho stavbě shrnuli v úvodním článku dvojčísla ředitel VHS SITKY, s. r. o., Antonín Kostrůnek, a vedoucí provozu vodovodů Jaroslav Pudel z této společnosti. Prof. Ing. Petr Grau, DrSc., připomíná 30 let od konference IAWPRC Design and Operation of Large Wastewater Treatment Plants v Praze. 30 let uběhlo také od vydání směrnice 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod a vlivu směrnice na české čistírenství se věnovali Ing. Iveta Žabková, Ing. Milan Hruša, Ing. Miroslav Kos, CSc., a Ing. Ivo Šorm. SOVAK ČR pořádal dne 30. června 2021 valnou hromadu a můžete si přečíst resumé z akce. Část dvojčísla byla zaměřena na progresivní trendy digitalizace ve vodárenství, mimo jiné na metodu BIM, na kterou se zaměřily dva texty – článek od Jany Purnochové, Ing. Petra Sýkory, Ph.D. a Ing. Jiřího Štrupla, a také anketa s odborníky na toto téma. Řada vodárenských společností pracuje úspěšně s multimédii při propagaci vodohospodářského oboru a svých aktivit. Inspirovat se lze příklady v článku Multimédia ve vodárenských společnostech. Do zkušebního provozu byla předána technologická linka na termické zpracování čistírenského kalu v rámci projektu ČOV Trutnov-Bohuslavice. Autoři Ing. Jaroslav Fuka, Ing. Miroslav Kos, CSc., doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D., zhodnotili v textu první fázi zkušebního provozu. Mezinárodní konference VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2021 proběhla již po sedmatřicáté a přehled toho, co zde zaznělo, zpracovala doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. Jedním z témat byl i monitoring koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách v ČR pro využití v systému včasného protiepidemického varování. Výsledky získané z první etapy se dozvíte v textu RNDr. Hany Mlejnková et al. Mgr. Lukáš Nohejl se v článku zabýval výkladem pojmu odběratel v případě sdružených kanalizačních přípojek. V dvojčísle naleznete i závěry z webinářů SOVAK ČR Propojení GIS a oceňování majetku pro VUME a VUPE, Nový zákon o odpadech a jeho dopady na obor vodovodů a kanalizací, či Digitální voda 2021. V rubrice Z regionů o svých aktivitách podaly zprávu Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., ČEVAK a.s., Energie AG Kolín a.s., Jihočeský vodárenský svaz, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pražská vodohospodářská společnost a.s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., VHOS, a. s., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., VODÁRNA PLZEŇ a.s., Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. Zástupci EurEau zpracovali zápisy z jednání komise EurEau pro pitnou vodu EU1, pro legislativu a ekonomiku EU3 a Communication managers. Připomenuta je i významná pocta, které se dostalo prof. Ing. Jiřímu Wannerovi, DrSc., jenž se stal čestným členem International Water Association. Historickou zajímavost k 100 letům plánů pražského vodovodu na užitkovou vodu připravil pro letní dvojčíslo PhDr. Kryštof Drnek, Ph.D. Přehled obsahu čísla 7–8/2021 naleznete zde.