Obálka čísla 9/2019 časopisu Sovak
19. 9. 2019

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 9/2019 časopisu Sovak

Titulní strana čísla 9/2019 časopisu Sovak se vztahuje ke společnosti ČEVAK a. s., a je na ní zobrazená vodárenská věž Dobřany, válcový věžový vodojem vysoký 25 metrů s obsahem 250 m3. ČEVAK a. s. připravil i úvodní článek, v němž je představena nová služba VODA pod kontrolou®. Zákazníkům umožňuje aplikace mít svou spotřebu vody doma nebo ve firmě pod kontrolou, a přitom není omezena pouze pro odběratele vody od této společnosti. Odvádění srážkových vod je aktuální téma a často je diskutováno, JUDr. Josef Nepovím se tedy věnoval osvětlení této problematiky v právním textu Opět k povinnosti placení úhrad za odvádění srážkových vod. Příspěvek Čistírenské kaly – legislativa a praxe v EU shrnuje možnosti zemědělského využití fosforu z komunálních čistírenských kalů po přijetí návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh. Šéfredaktor Mgr. Jiří Hruška v rozhovoru opět připraveném v souvislosti s výročím 30 let SOVAK ČR Obor vodovodů a kanalizací se zařadil mezi síťová odvětví hovořil s Ing. Janem Plechatým o transformaci a vývoji oboru vodovodů a kanalizací. Hydraulické výpočty by měly být pro čistírny odpadních vod nad 500 EO součástí projektové dokumentace a v příspěvku Hydraulické výpočty ČOV se doc. Ing. Vladimír Havlík, CSc., zaměřil zejména na schematizaci proudění a vlivu místních ztrát. V čísle si lze přečíst i zprávu o čtyřech top inovacích v oblasti čištění odpadních vod, které vytipovala společnost StartUs zaměřující se na vyhledávání inovací. V červenci 2019 byla publikována její globální analýza 195 nových technologií pro čištění odpadních vod, které mohou být využity nebo se využívají v řešeních pro inteligentní města. Inspiraci ze zahraničí nabízí článek Některé poznatky ze sanace vodojemu montovaného z prefabrikátů, čímž se zabývají v Německu, kde jsou vodojemy z prefabrikátů z předpjatého betonu hodně rozšířené. Zajímavé jsou i zkušenosti slovenských kolegů na téma ultrafiltrace sepsané v příspěvku Poloprevádzkové skúsenosti z membránovej filtrácie v UV Jasná. V rubrice Z regionů své aktivity představily AQUA SERVIS, a. s., ČEVAK a. s., Pražská vodohospodářská společnost a. s., Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Severočeská vodárenská společnost a. s., VODOSPOL s. r. o., Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s., a Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Co vše číslo 9/2019 časopisu Sovak zahrnuje, můžete zjistit z jeho Obsahu