Obálka čísla 9/2020 časopisu Sovak
23. 9. 2020

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 9/2020 časopisu Sovak

Na titulní straně čísla 9/2020 časopisu Sovak je zachycen vodojem Loděnice (Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.). Ředitel VAK Beroun Mgr. Jiří Paul, MBA, v rozhovoru s Mgr. Jiřím Hruškou představil společnost, která má za sebou již 25 let fungování a ohlédnul se nejen do historie, ale zmínil i její plány do budoucna. Vodní zdroje jsou základem systému zásobování obyvatelstva pitnou vodou a na jejich ochranu se v článku Ochranná pásma vodních zdrojů z pohledu právního i praktického zaměřili Ing. Jiří Novák a Ing. Petra Oppeltová, Ph. D. SOVAK ČR dne 21. 7. 2020 uspořádal ve spolupráci s Network Security Monitoring Cluster seminář Kybernetická bezpečnost – jak optimálně nastavit procesy a technická opatření, aby se minimalizovalo riziko škody při kybernetickém útoku. Průběh semináře shrnul Ing. Jiří Sedláček. V souvislosti se zákonem č. 113/2018 Sb., účinným od 1. 1. 2019, kterým se mění vodní zákon, byly Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., stejně jako mnohé jiné vodárenské společnosti nuceny řešit nově vzniklou zákonnou povinnost měřit množství a kvalitu vypouštěných odpadních vod odlehčovaných na přítocích do čistíren odpadních vod za účelem jejich zpoplatnění. Podrobněji o tom informuje příspěvek autorů Ing. Michala Žoužely, Ph. D., Markéty Škrancové a Ing. Jiřího Ježka Stanovení množství odlehčovaných odpadních vod do řeky Svratky využitím přelivů stavidlové komory na přítoku do ČOV Brno-Modřice. V časopise si lze přečíst i doplněný a rozšířený příspěvek z 36. ročníku mezinárodní konference Vodárenská biologie 2020 Odstraňovanie pesticídnych látok z pitnej vody pomocou pokročilých oxidačných procesov autorů Ing. Tamary Pacholské, Dr. Ing. Pavly Šmejkalové a Ing. Zuzany Novákové. V rubrice Z regionů o svých aktivitách podaly zprávu Českoskalické vodárny, s. r. o., Severočeská vodárenská společnost a.s.,  Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., a Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. Celý obsah čísla 9/2020 naleznete zde.