Obálka čísla 9/2021 časopisu Sovak
29. 9. 2021

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 9/2021 časopisu Sovak

Na titulní straně čísla 9/2021 je zachyceno umělecké graffiti na armaturní stanici nedaleko řeky Vltavy v Českých Budějovicích Spletitá cesta vody, které připomíná 330 kilometrů dlouhou vodovodní síť, která se pod krajským městem nachází. Podobně zajímavou fasádu už mají tři budějovické objekty ve správě společnosti ČEVAK a. s. V úvodním textu Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. stanula na prahu dospělosti shrnul ředitel této společnosti Ing. Lubor Tomanec nejvýznamnější mezníky její historie. Resumé z odborného semináře Nové metody a postupy při provozování ČOV připravil Ing. Filip Wanner, Ph.D. Hojně diskutovanou je problematika nakládání s šedými vodami v souvislosti s efektivním nakládáním s vodou nejen v budovách. Rozsáhlý přehled v článku Potřebujeme právní rámec k opětovnému využití vody, v němž je zmíněna australská legislativa, předpisy na území USA, ale i legislativa Evropské unie a v České republice, připravilli Ing. Ladislava Matějů a kolektiv. Autoři příspěvku Recyklace vody v budovách – přínos nebo problém pro provozovatele vodovodů a kanalizací? MUDr František Kožíšek, CSc., a kolektiv oslovili v anketě osm vodárenských společností a zpracovali tak malou sondu do uvažování českých společností na toto téma. V rubrice Z regionů o svých aktivitách podaly zprávu Vodovody a kanalizace Znojemsko, Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., ČEVAK a.s., Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Vodárny Kladno – Mělník, a. s., a Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Před 20 lety vyvrcholil rozhodovací proces přípravy Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii a krátkou zprávu přinesl Ing. Miroslav Kos, CSc. Přehled obsahu čísla 9/2021 naleznete zde.