Webové stránky EUR-Lex
4. 1. 2021

Nová směrnice pro pitnou vodu byla vydána

Dne 15. prosince potvrdil Evropský parlament aktualizaci směrnice o pitné vodě z roku 1998 a dne 23. 12. 2020 byla tato novelizovaná směrnice oficiálně vydána v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 2020/2184. Směrnici lze nalézt zde. Směrnice nabývá účinnost 12. 1. 2021. Jejím cílem je zlepšit kvalitu a bezpečnost vody z vodovodu a usnadnit přístup k pitné vodě všem v Evropské unii. Cílem je i podpora pití vody z vodovodu namísto balené vody tím, že se zvýší kvalita vody z vodovodu zavedením přísnějších limitů pro určité znečišťující látky, včetně olova. Nová pravidla byla navržena tak, aby se kvalitní kohoutková voda stala dobře dostupnou v celé Evropské unii.

Ing. Radka Hušková
zástupkyně SOVAK ČR v EurEau v Komisi pro pitnou vodu (EU1)