Konference Nové metody a postupy při provozování ČOV
30. 3. 2022

Nové metody a postupy při provozování ČOV poprvé v Seči

Ve dnech 8. – 9. 3. 2022 se konal již XXVI. ročník konference Nové metody a postupy při provozování ČOV, který byl opět uspořádán jako Memoriál Ing. Jakuba S. Čecha. CSc. Mediálním partnerem byl časopis Sovak.

Ing. Filip Wanner, Ph.D., ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.

Organizátoři konference, společnost VHOS a.s. ze skupiny ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR, z.s. (CzWA), rozhodli letos o novém místě konání akce, kterým se stal Kongres hotel Jezerka u Sečské přehrady v Pardubickém kraji. Podle reakcí účastníků se jednalo o zdařilý krok a konference zde může nalézt zázemí i pro příští ročníky. Součástí změny byl i nový grafický vizuál. Letošního ročníku se účastnilo 210 posluchačů, 20 přednášejících a předsedajících sekcí, zástupci 26 firemních partnerů a vystavovatelů konference.
 

První blok konference prvního dne, 8. 3. 2022, byl věnován evropské i české legislativě vodního hospodářství, kde se přednášející věnovali jejím dopadům v oboru VaK. K bloku proběhla velmi rozsáhlá diskuze na téma kalů, moderátor sekce Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR, upozornil na to, že SOVAK ČR ve spolupráci s VÚMOP zprovoznil v loňském roce novou vrstvu v LPIS, kde je možné dohledat pozemky vhodné pro aplikaci kalů z ČOV. Jeden z dotazů pak cílil na nerovné podmínky pro aplikaci statkových hnojiv a právě kalů z ČOV, další se pak zabývaly možnostmi hygienizace.

Ing. Filip Harciník, Severočeská servisní a.s.

Druhý blok byl věnován problematice nakládání s kaly z ČOV, které je pro vodárenství velmi důležité. Především poté co možnost ukládání kalů na zemědělskou půdu byla omezena. Kaly z ČOV, které mají být dále využity, vyžadují vždy jejich další úpravu, a to minimálně sušení/zahuštění. Jak bylo ukázáno, je možné se dopracovat i k registrovanému výrobku. V následující diskuzi pak byly probírány jednotlivé postupy z hlediska množství kalu a také energetické bilance provozu.

Závěrečný blok se věnoval neméně důležitému a v oboru VaK často rezonujícímu tématu odlehčování odpadních vod. V úvodu byla pozornost zaměřena na dopady předchozí novely vodního zákona, která pro vybrané odlehčovací komory zaváděla povinnost získat platné povolení s nakládání s odpadními vodami, což mimo jiné vyvolalo značné investice do zajištění měření objemu a kvality takto odlehčovaných vod. Následně pak vystoupili jednotliví přednášející ke konkrétním postupům a přístupům k řešení problému.

Ing. Jiří Lipold, ČEVAK a.s

Druhý den konference, 9. 3. 2022, byl věnován novinkám a zkušenostem z provozování ČOV. Témat zde bylo několik, od Obchvatného kanálu Větřní – Český Krumlov přes situaci na trhu s energiemi a s tím souvisejícími energetickými optimalizacemi ČOV k samotnému provozování ČOV. Zajištění provozu není jen o nastavení technologií a inovacích, ale také o řešení nečekaných událostí nebo čistě provozních problémů. V neposlední řadě je zapotřebí myslet na inovace, které lze provést změnou nastavení provozu samotné ČOV, či úspěšnou rekonstrukcí.

Příští ročník se bude konat 25.–26. 4. 2023 opět v Seči. Podrobnou reportáž si můžete přečíst v některém z příštích čísel časopisu Sovak.