Vyhlášení ocenění na slavnostním večeru výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2019
28. 5. 2019

Ocenění při příležitosti výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2019

Slavnostní večer dne 22. 5. otevřeli Ing. Miloslav Vostrý, předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) a Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR. Zástupci SOVAK ČR připomněli, že letos je to již 30 let od založení spolku a shrnuli krátce význam jeho existence v prostředí českého vodního hospodářství. Oba se pak ujali role předávání cen vítězům.

Slavnostní večer výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2019

Zlatá VOD-KA

Letos uspěla technologie VERTILINER – bezvýkopová sanace šachet, kterou vyrábí společnost Reline Europe AG. Technologie zvítězila především pro nákladově efektivní způsob rekonstrukce kanalizační infrastruktury. Dalším oceněným exponátem se stal průtokový cytometr SIGRIST BactoSense, který při sledování kvality vody umožňuje velmi rychlou analýzu pitné vody. Výrobcem této technologie je firma SIGRIST – PHOTOMETER AG. Třetím oceněným produktem se stala inspekční kamera TECH WORM, výrobce ZIKMUND electronics, s.r.o. Jde o českou rodinnou firmu, jejíž výrobek umožňuje lepší a kvalitnější sledování stavu kanalizační sítě. Přehled vítězů a nominovaných exponátů naleznete ve formátu .xls zde.

Vodárenská soutěž zručnosti

V rámci výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2019 se konala rovněž Vodárenská soutěž zručnosti v disciplíně provedení navrtávky na potrubí pod tlakem a sestavení domovní přípojky. Soutěžila dvoučlenná družstva, maximálně dvě dvojice z jedné společnosti. Hodnotila se rychlost montáže a kvalita provedení. Na druhém a třetím místě se umístily Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. Vítězství z dovednostní soutěže si odnesl tým Severočeské servisní, a.s., kteří úkol splnili v čase 11:18 minut.

Nejlepší expozice

Oceňováni byli i vystavovatelé. Lépe řečeno jednotlivé expozice. Ocenění se rozhodli udělit pořadatelé a organizátoři výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2019, tj. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., a společnost Exponex. Cílem je zviditelnit zajímavé expozice a podpořit marketingovou a výstavářskou tvorbu. Soutěž byla rozdělena dle rozlohy vystavované plochy. Kategorii do 30 m2 vyhrála expozice firmy Kamstrup A/S – organizační složka. Tento stánek realizovala firma REVYS PROFI, s.r.o. V kategorii do 60 m2 byla nejúspěšnějším vystavovatelem společnost ARKO TECHNOLOGY, a.s., jejíž výstavní stánek realizovala firma Exponex, s.r.o. V nejvyšší kategorii nad 60m2 se porotě nejvíce líbilo výstavní místo společnosti VAG, s.r.o. Realizátorem tohoto stánku byla firma VIA REKLAMA, s.r.o. Více o expozicích naleznete v samostatném článku zde.

Fotosoutěž VODA 2019

Výsledky fotosoutěže VODA 2019, která se zaměřila tentokrát na Vodní skvosty, naleznete zde.

 

Příloha Velikost
Vyhodnocení Zlatá VOD-KA 2019_na_web.xlsx 11.59 KB