20. ročník konference Provoz vodovodů a kanalizací 2022
3. 11. 2022

Odborná konference Provoz vodovodů a kanalizací se zaměřila na dopady energetické krize na vodárenství i na nové technologie

Na čtyři aktuální témata, která v současnosti rezonují v rámci vodohospodářského oboru, se letos zaměřil programový výbor při přípravě již 20. ročníku významné odborné konference Provoz vodovodů a kanalizací 2022, který ve dnech 2.–3. listopadu pořádá Sdružení vodovodů a kanalizací ČR, z. s., v Praze. Konference se koná pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly a Ministerstva životního prostředí. Tématy letošního ročníku konference jsou: energetická situace, kybernetická bezpečnost, nové technologie a problematika lidských zdrojů.

Vývoj na trhu s energiemi výrazně zdražil náklady na úpravu pitné vody i na čištění vody odpadní. Vodohospodářské společnosti proto zvažují investice do technologií, které by jim umožnily snížit energetickou náročnost jejich provozů. Zdražení vstupů se však zákonitě promítne i do ceny vody pro koncové zákazníky. Na konferenci budou diskutovány dopady skokového navýšení cen energií na provoz vodohospodářských společností, státní politika v této oblasti i technologie umožňující úspory energie i její produkci, například na čistírnách odpadních vod.

„Vodohospodáři velmi oceňují schválené nařízení vlády, kterým pro vodohospodářský sektor zastropovala ceny energií. Toto opatření významně sníží dopad růstu cen energií do ceny vodného a stočného pro konečného odběratele,“ uvedl Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR.

Kybernetická bezpečnost je v centru pozornosti nejen kvůli zvýšenému riziku útoků v souvislosti s válkou na Ukrajině. Připravovaná novela evropské legislativy (vyhláška NIS2) nastavuje přísnější podmínky pro správu elektronických dat a pro elektronickou komunikaci v rámci vodohospodářských společností, které se budou nově bez ohledu na jejich velikost z pohledu zákona řídit pravidly platnými pro kritickou infrastrukturu.

Problematika lidských zdrojů je čtvrtým, a bohužel dlouhodobým tématem, který se dotýká provozu vodohospodářských společností. „Zajistit dostatek vysoce kvalifikovaných pracovníků pro vodohospodářský obor je jednou z největších výzev. Proto mimo jiné SOVAK ČR organizuje již dva vzdělávací kurzy, v rámci kterých se připravují noví kvalifikovaní vodárenští specialisté," doplnil Ing. Vilém Žák.

Plénum konference Provoz vodovodů a kanalizací 2022

Více informací o konferenci Provoz vodovodů a kanalizací najdete zde.

V úvodu společenského večera bylo předáno významné ocenění – Čestný člen SOVAK ČR, a to Ing. Jiřímu Heřmanovi a Ing. Antonínu Jáglovi, za dlouholetou vysoce odbornou práci v oboru a aktivní činnost v představenstvu SOVAK ČR.

Ing. Jiří Heřman se stal členem představenstva SOVAK ČR v roce 2010. Encyklopedicky vzdělaný, technicky koncepčně myslící člověk i vizionář působil od roku 1993 ve vodohospodářské firmě 1. JVS a.s., následně se roku 2010 stal generální ředitelem a předsedou představenstva firmy ČEVAK a.s., která vznikla spojením společností 1. JVS a.s. a Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s. V této společnosti působí na vrcholné pozici dodnes.

Ing. Antonín Jágl se stal členem představenstva SOVAK ČR v roce 2006. Z jeho působení v oboru vodovodů a kanalizací je zapotřebí vyzdvihnout pozici ředitele společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. (VODAKVA), kde se výrazně zasloužil o značné rozšíření její působnosti až do čtyř krajů a také o to, že společnost disponuje nejnovějšími vodárenskými technologiemi. Nyní je tajemníkem Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.

Za dvacet ročníků konference Provoz vodovodů a kanalizací se akce konala 2x online a 18x prezenčně. Dějištěm konference bylo za celou dobu konání celkem 11 měst (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Poděbrady, Plzeň, Praha, Tábor – v některých z nich byla akce uspořádána již dvakrát, například v Praze). O předchozích ročnících se více dozvíte zde.

Tisková zpráva ke stažení v PDF zde.

Ing. Vilém Žák
ředitel a člen představenstva SOVAK ČR