Logo VOD-KA 2019
23. 5. 2019

Odborný program na výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2019

Na výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2019 proběhl zajímavý odborný program. Přednášky na výstavě se zaměřily na novelu vodního zákona, smart i digitální technologie, ale i zpracování kalů. Inspirativní byla například přednáška Ing. Bc. Martina Srba, Ph.D., která přinesla nový pohled na problematiku sucha a dopad na provozovatele čistíren odpadních vod. Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D., poukázal na dlouhodobější datové řadě, jak dochází ke snižování spotřeby a omezování nátoku srážek do kanalizace, což vede k nárůstu koncentrací sledovaných ukazatelů znečištění v přitékající odpadní vodě. Provozovatelé čistíren odpadních vod tak stojí před problémem zvyšování efektivity procesu čištění odpadních vod. Ing. Olga Dočkalová, starostka obce Sudice, zdůraznila ve své prezentaci přínosy velkého provozovatele pro malé obce zejména v období velkého sucha. Blok ve třetím dnu výstavy uzavřela přednáška Ing. Miroslava Kosa, CSc., MBA, který shrnul moderní technologie zpracování kalů s využitím tepla. Před vodárenskými společnostmi stojí výzva energetického a materiálového využití čistírenských kalů.