18. 3. 2021

Online tisková konference SOVAK ČR, CzWA, SVH a MZe k Světovému dnu vody

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR), Asociace pro vodu ČR, z.s., (CzWA), Svaz vodního hospodářství ČR, z.s.,  (SVH) a Ministerstvo zemědělství (MZe) pořádá dne 22. 3. od 10 hodin online tiskovou konferenci přes MS Teams na téma Hodnota vody.

Informace na uvedené téma podají:

  • Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR
  • Mgr. Jiří Paul, MBA, místopředseda výboru CzWA
  • RNDr. Petr Kubala, předseda SVH
  • Ing. Aleš Kendík, náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství MZe

Prosíme o potvrzení účasti na tiskové konferenci nejpozději do pátku 19. 3. 2021 do 12 hodin na e-mail: jungova@sovak.cz. Další informace poskytne Ing. Ivana Weinzettlová Jungová, tel.: 727 915 184.