Vyhledávání skrytých úniků vody, zdroj: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
11. 3. 2022

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. mají rekordní nízké ztráty vody v České republice

Ostrava patří kvalitou vody a úrovní poskytovaných vodohospodářských služeb ke špičce mezi velkými městy v České republice. Udržování vysoké úrovně služeb vyžaduje nemalé investice do nákupu moderních technologií, obnovy stávajících provozních zařízení a infrastruktury, ale zejména do kvalifikace a odborné připravenosti zaměstnanců, což je dlouhodobý a nikdy nekončící proces. Jedním z příkladů, kdy propojením investic s vysoce kvalifikovanou prací při provozu došlo  k významnému zlepšení kvality služeb je  dosažení nízkých ztrát vody v trubní síti.

Dispečink Ostravských vodáren a kanalizací a.s., zdroj: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Ztráty vody v Ostravě dosáhly v roce 2021 historického minima 1,246 milionu m3, což činí 7,4 procenta. Tato hodnota je výrazně pod průměrem v České republice a odpovídá průměru ztrát vod v tak vodohospodářsky vyspělé zemi jako je Dánsko. Průměrná hodnota ztrát vody v České republice činila za rok 2020 15,1 %. Např. v roce 1996 se v Ostravě ztratilo přibližně 16 mil. m3 pitné vody, což odpovídalo úrovni ztrát vody ve výši 36 %. Pro představu, jde o spotřebu města, které má více než 150 000 tisíc obyvatel. Od roku 1997 do současné doby tak společnost ušetřila objem vody větší, než je objem přehradní nádrže Slezská Harta.

Ztráty vody v Ostravě

Z hlediska porovnání v rámci EU se Česká republika v procentuálním porovnání řadí mezi lepší průměr a lépe jsou na tom jen Německo, Dánsko, Finsko, Estonsko a Nizozemí.

Ztráty vody v Evropské unii

Na nízkých ztrátách se podílejí také moderní technologie a jejich kvalifikovaná obsluha. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) patří dlouhodobě mezi průkopníky v testování a využívání moderních vodárenských a kanalizačních technologií. OVAK mezi prvními v České republice zavedl dálkový odečet vody pomocí tzv. „Chytrých vodoměrů,“ které napomáhají zákazníkům společnosti efektivněji hospodařit s vodou a včas informovat o nestandardních spotřebách nebo únicích. Výhodou systému, je rovněž maximální přehled o aktuální spotřebě vody i za situace, kdy se náhle změní spotřebitelské chování, pohodlí pro zákazníka a rozšiřuje možnosti rychle kvantifikovat i odhalit úniky vody. Již nyní je systémem pokryto přibližně 60 % vodoměrů, přes které protéká více než 80 % dodávané pitné vody. Záměrem je do konce roku 2024 pokrýt technologií „Chytrého měření“ celou Ostravu, tj. 32 000 kusů vodoměrů.

Pro monitoring a rychlou detekci úniků vody je důležitý monitorovací systém jako celek, který je obsluhován v rámci provozu centrálního dispečinku, kdy jsou na několika stovkách míst sledovány tlaky a průtoky do části sítě tzv. monitorovacích zón, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Je zcela běžné, že informace o úniku vody, například náhlá porucha, je prostřednictvím tohoto systému k dispozici rychleji než například přijetím telefonátu od občanů, kteří na únik vody mohou v místě svého bydliště také upozornit. Následná přesná lokalizace poruchy na konkrétním místě se děje prostřednictvím elektronických přístrojů (korelátorů, lokátoru šumu, aj.), které vyžadují vysoce kvalifikovanou a zkušenou obsluhu.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.