12. 1. 2023

Pohled Ministerstva financí na aplikaci nového cenového výměru

SOVAK ČR připravil seminář na téma cenového výměru, který proběhne 7. 2. v Praze.

V roce 2023 se bude poprvé odevzdávat formulář Vyrovnávací kalkulace, dle cenového výměru Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací. Jeho přínos, výhody, problémy a sporné otázky s Vámi přijdou řešit zástupci Ministerstva financí. Přednášet budou Ing. Marie Janečková, vedoucí oddělení Cenová politika, Ministerstvo financí, Mgr. Jan Klouček, oddělení Cenová politika, Ministerstvo financí a Ing. Lukáš Teklý, Ministerstvo financí.

Přihlášku naleznete zde a lze ji zaslat nejpozději do 31. 1. 2023 na e-mail doudova@sovak.cz.