Konference Změna klimatu v ČR – mitigace a adaptace
23. 9. 2019

Postoje ke změně klimatu a chytrá řešení při nakládání s vodou na seminářích v Poslanecké sněmovně

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v září proběhly zajímavé akce na téma klimatu, či hospodaření s vodou.

Dne 17. září uspořádalo Ministerstvo životního prostředí pod záštitou předsedy vlády Andreje Babiše a ministra Richarda Brabce mezinárodní konferenci Změna klimatu v ČR – mitigace a adaptace. Konference se zaměřila na představení způsobů, jak Česká republika, Slovensko nebo Velká Británie přistupují k ochraně klimatu i k negativním dopadům klimatické změny. Akcelerace opatření, která sníží dopady lidské činnosti na klima, a tím i nárůst globální teploty, je podle vědců, studentů i části světové politické reprezentace nezbytná pro zachování budoucnosti naší i příštích generací. Během celodenního programu byl diskutován například cíl uhlíkové neutrality Evropy a České republiky v roce 2050, zda a jak jej lze opravdu dosáhnout, postoj států ke klimatické změně před očekáváným klimatickým summitem v New Yorku, či konkrétní opatření zaměřená na přizpůsobení se a zvýšení odolnosti v krajině ve městech a obcích. Prezentace si lze prohlédnout zde

Konference Změna klimatu v ČR – mitigace a adaptace
Česko-izraelský vodní seminář

Dne 19. září se konal česko-izraelský vodní seminář, jehož tématy byly adaptace měst na sucho, udržitelné hospodaření s vodou v urbanizovaných oblastech a znovuvyužití odpadních vod. Akci uspořádalo Ministerstvo životního prostředí za podpory svých resortních organizací a ve spolupráci s Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou, Ministerstvem ochrany životního prostředí Státu Izrael, Velvyslanectvím Státu Izrael v ČR a Českou zemědělskou univerzitou. Na semináři vystoupil také předseda vlády ČR Andrej Babiš, ministr životního prostředí Richard Brabec a Daniel Martin Meron, velvyslanec Státu Izrael v České republice. Prezentována byla chytrá řešení v oblasti nakládání s vodou, například v podobě zelených střech, využití šedé vody v developerských projektech, využívání dešťové vody, ale účastníci semináře se mohli seznámit i s příklady česko-izraelské komerční spolupráce a informací o podpoře programů vědecké spolupráce.