E-learningový vzdělávací portál eSOVAK
6. 5. 2022

Potřebujete zaměstnance proškolit v oblasti kybernetické bezpečnosti, GDPR, zdraví a životního prostředí? Vyzkoušejte e-learningový vzdělávací portál eSOVAK

SOVAK ČR nabízí moderní způsob vzdělávání přes portál eSOVAK. Bližší informace zde. V případě zájmu a dotazů, prosíme, kontaktujte Veroniku Doudovou (727 915 325, doudova@sovak.cz) nebo Ing. Barboru Škarkovou (601 374 721, skarkova@sovak.cz). 

Celkem je v nabídce 39 e-kurzů, povinných školení, instruktážních videí a příkladů dobré praxe. V dalším textu podrobněji představujeme vybrané kurzy z výše uvedených oblastí.

 

Ukázka z kurzu Informační a kybernetická bezpečnost portálu eSovak

Právní a IT kurzy

  • Informační a kybernetická bezpečnost – závěrečný test

Školení informační bezpečnosti formou e-learningu je určeno pro zaměstnance, kteří při své pracovní činnosti využívají prostředí moderních technologií připojených k internetové síti (stolní PC, NTB, mobilní telefony atp.). Cílem tohoto školení je stručně seznámit zaměstnance se základními principy a pravidly informační bezpečnosti a pomoci tak zvýšit povědomí o této oblasti.

  • GDPR – ochrana osobních údajů – závěrečný test

Cílem e-learningového zpracování tématu GDPR je seznámení se základními principy Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vešlo v platnost v květnu roku 2018. Kurz je obsahově rozdělen do následujících bodů: Co je GDPR a co přináší?, Základy ochrany osobních údajů, Principy GDPR a Jak postupovat v souladu s nařízením?

Ukázka z kurzu Finanční gramotnost portálu eSovak

Finanční a ekonomické kurzy

Praní špinavých peněz – závěrečný test

Cílem semináře je předání praktických zkušeností z aplikace zákona č. 253/2008 Sb. a souvisejících právních norem. Poskytnout účastníkům aktuální informace o možných úskalích a rizicích, spojených s uplatňováním AML zákona v ČR. Seznámit účastníky s možnostmi rizikového profilování klientů.

  • Finanční gramotnost – doklad o absolvování

Cílem tohoto kurzu je předání základní finanční gramotnosti v oblastech rodinného rozpočtu, tvoření finančních rezerv a spoření, investic, půjček a úvěru, případně jejich konsolidace. Dále se zaobírá tím, na co se zaměřit při čtení smluv a jak se vyhnout dluhové pasti.

Ukázka z kurzu COVID-19 portálu eSovak

Zdravotní kurzy

  • COVID-19 – doklad o absolvování

Kurz obsahuje základní fakta o COVID-19 podle oficiálních zdrojů (WHO, MZ ČR), pravidla prevence na pracovištích i mimo něj, postupy v případě nákazy a aktuální informace o situaci poplatné vždy době absolvování kurzu na speciální webové stránce Ministerstva zdravotnictví ČR. Tento kurz poskytuje zaměstnavatelům a zaměstnancům relevantní informace a přispívá tak k posílení prevence na pracovištích.

  • Racionální strava – doklad o absolvování

Obsah kurzu, který je zakončen certifikátem, si klade za cíl nás inspirovat a motivovat k drobným změnám v životním stylu, zejména pak ve stravě. Drobné postupné změny pak mohou přispět ke zlepšení kvality našeho života obecně. Kurz je zpracován velmi kvalitní grafikou, student je návodně veden k otevření i doplňujících obsahových oken a přehledů, působí celkově velmi interaktivním dojmem.

Ukázka z kurzu Racionální strava portálu eSovak

Kurzy z oblasti životního prostředí

  • Hospodaření s energiemi – doklad o absolvování

Energetický management zahrnuje procesní, systémová a realizační opatření, a to beznákladová nebo nízkonákladová. Cílem je snížit spotřebu energie a provozní náklady, ovšem ne na úkor kvality vnitřního prostředí a komfortu uživatelů.

  • Klimatické změny – doklad o absolvování

V kurzu naleznete dílčí témata související se změnou klimatu, řeší mimořádně aktuální problematiku. Je zřejmé, že transformace energetiky a celé ekonomiky s cílem adaptace a mitigace klimatické změny je nevyhnutelná.

  • Ochrana životního prostředí – doklad o absolvování

Je nástrojem organizace k řízení všech svých činností z hlediska ochrany životního prostředí, minimalizaci negativních dopadů svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí (emise, odpady aj.) a hospodárnému využití energií a surovin. Zavedením EMS se oblast ochrany životního prostředí stává trvalou součástí řízení organizace, je jejím závazkem k plnění obecně závazných požadavků na ochranu životního prostředí a jejich zlepšování.

Ukázka z kurzu Ochrana životního prostředí portálu eSovak