3. 11. 2021

Poziční dokument – vodní hospodářství ČR pro roky 2021–2030

Poziční dokument schválený představenstvy Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., a Svazu vodního hospodářství ČR, z.s., byl představen dne 2. 11. 2021 na webkonferenci Provoz vodovodů a kanalizací.

Strategický dokument byl schválený představenstvy obou organizací na konci prvního říjnového týdne a klade si za cíl být zárukou toho, že i za 10 let bude sektor vodního hospodářství u nás plnit to, co od něj společnost očekává. Dokument se týká vodního hospodářství jako celku a představuje jeho vize a cíle, reflektuje aktuální hydrologickou, společenskou, ekonomickou nebo politickou situaci u nás. Jedná se o první společný dokument na úseku vodního hospodářství u nás, je apolitický a ryze odborný. Bude využíván při komunikaci a spolupráci se všemi stakeholdery. Díky tomuto materiálu je zajištěna jednotná linie pro celý obor. Základem je Evropská vodní charta schválená na úrovni kontinentu před více než 50 lety.

Celý text dokumentu naleznete zde.

Ing. Vilém Žák
ředitel a člen představenstva SOVAK ČR