9. 2. 2023

Pozvánka na seminář Pohled Ministerstva financí na aplikaci nového cenového výměru

Vzhledem k velkému zájmu účastníků a omezené kapacitě SOVAK ČR uspořádá znovu seminář Pohled Ministerstva financí na aplikaci nového cenového výměru, a to  16. 3. 2023.

Na semináři opět vystoupí Ing. Teklý, Ing. Janečková a Mgr. Klouček z Ministerstva financí. Bude také zachován formát původního semináře, který obsahoval úvodní přednášku a velmi rozsáhlou diskuzi s odpověďmi na otázky. Nejzajímavější otázky, které byly řešeny na prvním semináři se do programu promítnou také, takže budete mít šanci se v problematice dokonale zorientovat.

Přihláška na seminář bude umístěna na webové stránky v týdnu po 20. 2. 2023, sledujte prosím www.sovak.cz.

Přednost při přihlašování budou mít ti, kteří se zúčastní poprvé.