29. 6. 2020

Pozvánka na seminář SOVAK ČR

Dne 21. 7. proběhne seminář Kybernetická bezpečnost – jak optimálně nastavit procesy a technická opatření, aby se minimalizovalo riziko škody při kybernetickém útoku.

Vzhledem k nedávným kybernetickým útokům (nemocnice v Benešově, OKD, Povodí Vltavy, s.p., a několik dalších nezveřejňovaných případů) se SOVAK ČR rozhodnul uspořádat pro členy spolku oborově zaměřený seminář na kybernetickou bezpečnost. Na přípravě semináře SOVAK ČR spolupracoval s Network Security Monitoring Cluster (NSMC). Jedná se o kooperační odvětvové uskupení, centrum excelence a znalostní platformu s orientací na oblast informační a kybernetické bezpečnosti. Jeho cílem je osvěta v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti a zvyšování povědomí o problémech a řešeních bezpečnostních aspektů počítačových sítí. Přednášet bude Ing. Jiří Sedláček, ředitel NSMC, který mimo jiné představí i Kybernetický polygon Masarykovy univerzity v Brně – tréninkové centrum kybernetické bezpečnosti, kde lze nasimulovat kybernetické ohrožení. Dále k problematice na semináři vystoupí Ing. Josef Mynář, NSMC, Mgr. Robert Schindler, NSMC a Ing. Lukáš Přibyl, NSMC. Posluchači se tak dozví mimo jiné, i jakým způsobem se vyhotovují posouzení stavu kybernetické bezpečnosti podle doporučení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a další důležité podněty.

Více se dozvíte v programu zde. V případě zájmu o účast vyplňte, zašlete prosím přihlášku nejpozději do 15. 7. 2020 na e-mail: doudova@sovak.cz, či na adresu: SOVAK ČR, Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1.