Web IAWD
12. 1. 2021

Pozvánka na webinář Bezpečné zásobování vodou a krizové řízení: Základy udržení provozu systémů pro řízení rizik v souvislosti s haváriemi či  katastrofami  – Zahájení programu v České republice

Mezinárodní asociace vodárenských společností v povodí Dunaje (IAWD) ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) a Asociací pro vodu ČR z.s. (CzWA) si Vás dovolují pozvat na propagační webinář: „Bezpečné zásobování vodou a krizové řízení: Základy udržení provozu systémů pro řízení rizik v souvislosti s haváriemi či  katastrofami  – Zahájení programu v České republice“, který se bude konat dne 13. ledna 2021 v 14:00. Program „Základy udržení provozu systémů pro řízení rizik v souvislosti s haváriemi či  katastrofami“ (WSP) byl vyvinut v rámci Dunajského vzdělávacího partnerství (D-LeaP) s cílem vybudovat kapacity veřejných služeb k identifikaci provozních rizik a plánovat, připravovat a reagovat na tyto incidenty pro rychlou reakci a obnovu v případě krize nebo katastrofy. Další informace týkající se programu WSP a informační leták naleznete zde. Celkovým záměrem je na jaře 2021 uspořádat akci „Výcvik školitelů“ a zahájit tak v České republice tento program.

Cílem propagačního webináře (podrobnosti naleznete v příloze) je představit IAWD, program WSP a také předat zkušenosti od jednoho z našich školitelů, jakož i zástupce vodárenské společnosti zapojené do tohoto programu. V případě Vašeho zájmu o tento webinář, který bude probíhat v českém a anglickém jazyce se prosím zaregistrujte zde. Podrobnosti o této akci najdete také na webových stránkách Voice of the Danube. Využijte příležitosti k registraci a získejte tak nejnovější zprávy o programu. Více viz program zde.

Walter Kling
IAWD President