18. 8. 2023

Pražská vodohospodářská společnost a.s. vyhlásila výběrové řízení

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen Společnost) dne 18. 8. 2023 vyhlásila výběrové řízení na funkci člena představenstva pověřeného řízením Společnosti, s kvalifikací na funkci generálního ředitele Společnosti. Více se dozvíte v obrázku níže. Podrobné kvalifikační a osobnostní požadavky, detailní specifikaci náplně činnosti a závazná pravidla pro podání přihlášky naleznete zde. Poslední den lhůty pro doručení přihlášek je 18. 9. 2023.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. vyhlásila výběrové řízení