1. 2. 2019

Přehled poskytnuté odborné činnosti pro řádné členy SOVAK ČR za rok 2018

V souladu s uzavřenou smlouvou na zajištění činností a služeb informačního, poradenského a vzdělávacího charakteru byl připraven materiál Rozsah poskytnuté odborné činnosti v roce 2018, který naleznou řádní členové SOVAK ČR po přihlášení do Sekce pro členy zde. V případě vaší potřeby můžeme vyhotovit a zaslat CD s kompletním obsahem jako v minulých letech. 

Pro přístup do Sekce pro členy je třeba znát nové uživatelské jméno a heslo, neboť v souvislosti s novými webovými stránkami zprovozněnými v listopadu 2018 byl změněn systém přihlašování se do skryté části webu. Pro každou společnost, řádného člena SOVAK ČR, byly zřízeny dva uživatelské účty s odlišnými pravomocemi.

Pokud nemáte k dispozici informaci, kdo je ve Vaší společnosti správcem uživatelských účtů, nebo budete potřebovat vyhotovit CD, obraťte se na Ing. Ivanu Weinzettlovou Jungovou jungova@sovak.cz. Žádost o vyhotovení CD nám zašlete, pokud možno, do konce února.