26. 1. 2021

Přehled poskytnuté odborné činnosti pro řádné členy SOVAK ČR za rok 2020

V souladu s uzavřenou smlouvou na zajištění činností a služeb informačního, poradenského a vzdělávacího charakteru byl připraven materiál Rozsah poskytnuté odborné činnosti v roce 2020, který naleznou řádní členové SOVAK ČR v rubrice Informace pro členy.

Jednotlivé části v plném rozsahu jsou k dispozici po přihlášení do Sekce pro členy v rubrice Informační servis – Informace pro členy pod kategorií Informační a poradenská činnost zde. Pro přístup do Sekce pro členy je třeba znát uživatelské jméno a heslo, které bylo nastaveno ve společnosti správci uživatelských účtů. Pokud nemáte k dispozici informaci, kdo je ve společnosti správcem uživatelských účtů, obraťte se na Ing. Ivanu Weinzettlovou Jungovou (tel.: 727 915 184, e-mail: jungova@sovak.cz).