Konference Pitná voda 2022
9. 5. 2022

Připomínáme 16. ročník konference Pitná voda 2022

Konference Pitná voda 2022 s historickým podtitulem Pitná voda z údolních nádrží je tradiční odborná konference, jejíchž předchozích patnáct ročníků pořádala firma W&ET Team, České Budějovice.

Letošní, 16. pokračování této konference, která je odbornou veřejností velmi dobře hodnocena, má poprvé jako hlavního pořadatele firmu ENVI-PUR, s.r.o., Praha. To je hlavní novinka letošního pokračování, na kterém se však nadále odborně podílí i firma W&ET Team, České Budějovice. Konference Pitná voda se bude věnovat celé šíři problematiky pitné vody. Vedle vzájemných vztahů mezi technologiemi úpravy pitné vody a ději probíhajícími v údolních nádržích, tocích a jejich povodí, bude zahrnovat také technologii úpravy podzemní vody, problematiku hygieny pitné vody, legislativu, vliv nových polutantů na kvalitu pitné vody i nové technologické postupy pro úpravu surové vody, jejíž kvalita je čím dál více komplikovaná a požadavky na vodu určenou k lidské spotřebě jsou stále vyšší.

Bližší informace, program a přihlášky najdete na stránkách konference.