8. 3. 2023

Připomínáme seminář Pohled Ministerstva financí na aplikaci nového cenového výměru

SOVAK ČR pořádá znovu seminář Pohled Ministerstva financí na aplikaci nového cenového výměru, a to  16. 3. 2023.

Na semináři opět vystoupí Ing. Teklý, Ing. Janečková a Mgr. Klouček z Ministerstva financí. Bude také zachován formát původního semináře, který obsahoval úvodní přednášku a velmi rozsáhlou diskuzi s odpověďmi na otázky. Nejzajímavější otázky, které byly řešeny na prvním semináři, se do programu promítnou také, takže budete mít šanci se v problematice dokonale zorientovat.

Přihlášku naleznete zde a lze ji zaslat nejpozději do 9. 3. 2023 na e-mail doudova@sovak.cz.